КУРСОВЕ

Главна страница

за Галактико-Интеграция и НОВА ЦИВИЛИЗАЦИЯ

за висши управленски кадри

име на курса автор теория учебен план забележки
Йога   Тончо Бонев "Универсална Методология" За Министерство на Образованието публикации, за нас, плакат
Устойчиво Развитие   Пенчо Пенчев "Третата Дименсия" теория публикации, за нас, ООН
Сценични изкуства   Александър Илиев "Обща теория на изкуствата" практика книги, филми, музика, за нас
Рехабилитация  +  бойни изкуства   Тончо Бонев "Отразената сила" практика /
ПриродоМедицина   Георгиева, Нешева "Безконтактни въздействия" практика професионални степени
 


Учебен план
"Универсална Методология"
и
"Единството на Вселената"

 

Тема

Брой часове

1

  Встъпителна лекция за връзките между Йога и теорията „Единството на Вселената”. 1

2

  Теорията  „Йога – Универсална Методология".
  Космическото бъдеще на Цивилизацията. Универсална система за решаване на проблеми. (Видео)

3

3

  Научните открития през последните 50 год. Сравнение с нашите открития. 2
4   Ново съдържание в Закона за запазване на енергията.

2

5   Взаимодействия между масите.

8

6   Потенциална енергия.

2

7   Нови зависимости за масите. Кое да отхвърлим и използваме от Айнщайн.

5

8   Нов Закон за събиране на разстояния и скорости.

4

9   Критична скорост за масите. Ново понятие за Свят и Вселена. Размери.

4

10   Изоморфни (отвъдни) светове, преходи между тях, критичната зона за преход. Отвъд нашия свят ("вселена") съществува друг, който съдържа 1022 броя свята ("вселени") като нашия...

4

11   Размери (изоморфизъм между микро и макро елементи в различните светове).

4

12   Хомогенни полета.

2

13   Енергийни преходи. Дематериализация (преход в енергийна форма), телепортация.

2

14   Енергийни деформации.

2

15   Критични радиуси.

4

16   Потенциални преходи.

8

17   Нормални и тангенциални взаимодействия.

6

18   Физическите процеси според времето.

6

19   Основен закон за енергийните преходи.

8

20   Условия за отблъскване между масите.

6

21   ПРИНЦИП на ПОДОБИЕТО !

8

22   Реални образи на Изоморфните светове (граници, брой звезди и живот в тях).

4

23   Кинетични преходи между световете. Надсветлинни скорости, телепортация...

8

24   Електрическа и гравитационна маса.

4

25   Деформации на разстоянията.

2

26   Структурни особености на реалните образи на световете.

4

27   Квантови свойства.

10

28   Атомни ядра.

6

29   Приложения на Принципа на подобието.

12

30   Електромагнитни и други взаимодействия.

4

31   Реактивна тяга на фотоните. Фотонни и други надсветлинни двигатели.

4

32   Кристали и свойствата им. Течни и твърди био-кристали.

4

33   Светлинни взаимодействия.

8

34   Възникване и развитие на Живота и видовете.

7

35   Човекът като последен биологичен вид. Новият и по-висш от човека биологичен вид.
  Новата Цивилизация.

7

36   "Четвъртото" измерение.

12

37   Енергийни преходи в био-структурите.

6

38   Квантовореални числа и функции.

10

39   Наредба. Приложения.

6

40   Кардинални числа.

4

41   Математическа операция, по-проста от събирането.

6

42   Приложения (компютърни скорости, милиони пъти по-бързи от сегашните и др.).

6

43   Единството между математика и физика.

4

 

Всичко брой часове >

229


(горе)

Публикации за нас


 Вестник "Дума", 1993
 

Вестник "Стряма",
1996 г.

Вестник "Диалог днес",
2003 г.

Вестник "Диалог",
1991 г.
 

 

 
20
(горе)


Повече информация за Програмата на ООН "Устойчиво развитие"
потърсене в Университет за Национално и Световно Стопанство
(УНСС)

 < Автор и ръководител на тази програма е д-р Пенчо Пенчев
в сътрудничество с други преподаватели от УНСС

Публикация във вестник "Карловска трибуна"

 
 
 
 


Споделете Вашето мнение тук:

 
 

 
 

 
 
 
 

Рекламирай ТУК на английски
Авторско право
©
BGL-Biz.com & Уеб дизайн & Авторът