Главна страница

За НОВА ЦИВИЛИЗАЦИЯ и ГалактикоИнтеграция

ПОДПИСКА
в подкрепа на програма
"Устойчиво образование"

 

Може да изтеглите програмата
или да я прочетете онлайн от долния линк (Open):

Устойчиво развитие на Личността и Обществото чрез Устойчиво Образование

 

СЪЖАЛЯВАМ!
ВЕЧЕ НЕ МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ПРОГРАМАТА!
Накой я е ОТКРАДНАЛ и я е
ПРЕДСТАВИЛ от негово име БЕЗ МОЕ ЗНАНИЕ,
като кандидат за ЕВРО-ПАРИ.
Съответните органи са известени и тоя крадец
никога вече няма да може да получи пари за проекти от ЕС.

 

Който иска да се запознае с програмата, нека се обади и легитимира и ако преценя, ще му я изпратя...

 

>>>  ОТЗИВИ  <<<
 

вижте съдържанието по-долу
 

 

       Точно тази програма беше приета в Министерството на образованието на експертно равнище през 2003 г., но скоро след това ръководството му беше сменено и ...  досега вече 9 години нашите ОПИТИ ЗА КОНТАКТ с министерството бяха проваляни.

        Но народният представител от Карлово - Николай Петков обеща да внесе в Народното събрание тази програма в комисията по образование, ако му представим достатъчна публична подкрепа и особено ПИСМЕНО и подпечатано заявено желание за въвеждане от детски градини и от всякакъв ранг учебни заведения.

         Затова молим директорите на детски градини и учебни заведения, както и кметове и други хора с управленски функции, да ни изпратят подписани и подпечатани от тях заявления за желанието им да въведат програмата при тях на адрес:

         за Тончо Бонев, ул. "Хан Крум" 14-Б, Карлово 4300

         Останалите граждани могат да ни подкрепят члез електроннен формуляр по-долу.

         СРОК за подаване 30 ноември т.г.

         По-долу показваме филми, които доказват, че животът на Земята е отчайващо застрашен. Ако не направим усилия да въведем природосъобразно обучение като това в предлаганата от нас програма, с нас като цивилизация е свършено...

         Тук показваме и фрагменти от наша дейност по случая - в края на 2008 г. Община Карлово финансира тази програма и ние я започнахме в две детски градини и едно училище. След три месеца обаче с вечното оправдание "КРИЗА" програмата беше спряна...:

 

            

                    

ооо


СЪДЪРЖАНИЕ на ПРОГРАМАТА
 

1.     Организационно-методически указания

** Необходимост от въвеждане на Устойчиво развитие в
     Обазованието, медицината и спорта

** Юридически (местни и международни) предпоставки

** Научни предпоставки – български научни открития

** Културно-исторически предпоставки – български и чужди традиции

** Приложение в съветската космонавтика

** Сензация   как изглежда човек на 305 години . . . . 7

** КРИТИКА на сегашната система 

** ДЕФИНИЦИЯ на понятието Устойчиво развитие = ЙОГА

** Проблеми, които ще реши УР (Йога) в образованието

** Недостатъци на Официалното образование, Медицина и Спорт

** Проблеми, които сегашното образование, медицина и спорт

   НИКОГА няма да решат

** Защо Йога (УР) не се прилага цялостно и масово

2.     Стратегически задачи пред Устойчивото образование

3.      Основни задачи на физическите хата-йога упражнения

4.     Структура на обучението

5.     Организация на учебно-възпитателния процес

6.     Междупредметни връзки

7.     Задължителна литература за изучаване и изпит

8.     Методика на преподаването (обща характеристика)

8.1.  Учебно съдържание на теоретичните часове

8.2.  Учебно съдържание на практическите часове

8.3.  Методически указания

9.     ПЛАН-КОНСПЕКТ за училищата

10.            СРЕДСТВА за постигане на целите на програмата

11.            ГЛОБАЛНИ теми (за беседи, лекции и въздействие)

12.            Годишно тематично поурочно разпределение

13.            Оперативни задачи

14.            УЧЕБНА ПРОГРАМА - разпределение на часовете

15.            Главни етапи за въвеждане на тази програма

16.            Материално-техническо обезпечаване

 

17.          Допълнителни приложения и обосновки

·             Презентация за автора на програмата

·             Защо общоизвестната световна (и местна) медицинска,

       образователна и спортна система е ПОРОЧНА

·             ПЛАН-ПРОГРАМА за физико-математическо осъзнаване

       на теорията и практиката на програмата

·             “НЕЛЕЧИМИТЕ БОЛЕСТИ” -  ОКОНЧАТЕЛНО РЕШЕН ПРОБЛЕМ

·             ХРАНЕНЕ и ВЕГЕТАРИАНСТВО

·             РАКът и другите "НЕЛЕЧИМИ" болести са решен проблем

·             ТРАГИЧНАТА ГРЕШКА на ОФИЦИАЛНАТА МЕДИЦИНА

 


Понеже много хора имат смътна представа какво е Йога,
ние ще го обяснич от съвременна научна гледна точка
и по точно от гледна точка на Нови Научни открития. Накратко

 

 
 

ЙОГА е УНИВЕРСАЛНА НАУКА
ЗА РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

 

 
 

 


 

   НАЗАД >

< НАЗАД

               

 
 

Главна страница
 


Още наши дейности:

 
 


Първи Национален Симпозиум по Йога

 Децата все по-добри чрез Йога


Във вестник "Меридиан МАЧ", 1996 г.


Във вестник "Стряма", 1996 г.


Във вестник "Диалог", 1990 г.

 
     
 

 

вестник "Дума", 19 юли 1993 г., Леонора Лекова

Български открития могат да помогнат на човечеството да оцелее

   Български открития ще помогнат на човечеството да избегне катаклизмите, съпътстващи поредната криза в световната икономика. Това твърдение придоби публичност на завършилата в Карлово научно-практическа конференция, организирана от карловското дружество "Знание" и Института за Устойчиво развитие - София.
   Според участниците човечеството излиза от своята детска възраст. Навлизаме в епохата на космическия човек. Но именно в този период ни дебнат големи обществени катаклизми, породени от неконтролируемото развитие на икономиката. Научно-техтническият прогрес се превръща в заплаха... Следователно Световната икономика не е съобразена с природните закони, нещо повече, тя е в явна война с тях... Българските открития обаче могат да предотвратят трагедията... фундаментален гравитационен закон ще осигури човечеството технологично в периода 1981-2080, наречен
"Начало на Новата Цивилизация".

 

Световната ХИПЕР ИНФЛАЦИЯ и катаклизмите, които тя предизвиква >  

1. Френска революция 1789 г. 2. Наполеон срещу Русия 1812 г.
3. Граждански войни във Франция. 4. Гражданска война в САЩ.
5. I Световна война. 6. II Световна война.
7. Корейска и Виетнамска войни.

 
     
 

   x = a/b където х (цени) при условие x = ТРУД(!), следва да очакваме от колосалното развитие на производителността (знаменателят b) поради научно-техническата революция ЦЕНИТЕ ДА КЛОНЯТ КЪМ НУЛА! Но на практика става обратното – цените клонят към безкрайност! Защото цените x НЕ ОТРАЗЯВАТ ТРУДА. В тях се включват и непроизводителни величини като хазарт (пазарно - не трудово цено- и заплато-образуване), имидж, собственост, власт...
    Думата "инфлация" произлиза от италианската
inflacio” (раздувам, преувеличавам). РАЗДУВАНЕ на РАЗЛИКАТА между стойността и цената на стоките -  цената надвишава стойността. Т.е. цената скрива истината за стойността - цената ЛЪЖЕ “надуто”.
ИНЛФАЦИЯ = ЛЪЖА, която хората разменят помежду си. РАЗЛИКАТА е тази, която се краде от труда на хората, която отива в сметките на собственици и политици, и заради която загиват всички войници по света! ИНФЛАЦИЯТА (ЛЪЖАТА в икономиката) кара хората да се подозират, ограбват, мразят, избиват... Правителството предвижда 10% ЛЪЖА (инфл.) в икономиката, т.е. 10% "предвидена" РАЗРУХА! Без ИЗМЕРВАНЕ на ТРУДА, който създава стойността, и определяне цените като отношение на количество труд и работно време (стойност), вложени в стоките; и не зарежем “Пазарната икономика” (безхаберието в стйността), обществото ще се разлага пропорционално с инфлацията, продукт на капиталистичското (пазарното), “сЛободното” цено- и заплато-образуване.
   Римската империя е рухнала от 2% инфлация за СТО години.
   А Човечеството, чиято инфлация е двуцифрено число?
   След 1970 година отпада златно-доларовият стандарт (количество злато със средно количество труд в него), т.е. валутите започват да се изчисляват не според труда, вложен в тях, а според пазара, т.е. пазарно, случайно, хазартно. Законът на Христос е нарушен: "С Каквато мярка мериш, с такава ще ти се отмери". Валутите и цените след 1970 г. вече не само не се мерят, те са вече и без мярка. Т.е. цените и валутите започват да властват над хората под формата на инфлация (разруха):
  
Фактите: 50 000 души умират от глад всеки ден, половината от които деца (12 милиона деца умират от глад годишно); 1,4 милиарда души в абсолютна бедност и недохранване; 30% безработни (лишени от най-насъщното човешко право - РАЗВИТИЕ ЧРЕЗ ТРУД); загиваща Природа (всяка минута изчезва гора колкото футболно игрище); глобално затопляне с опасност за смяна на полюсите (ПОТОП); множащи се БОЛЕСТИ, разврат, промишлени и природни катастрофи; мултибогаташи (мултиразхитители) срещу мултимизерия; билиони долари за въоръжаване вместо за развитие; ново преселение на народите (КРЪВЕН ДАНЪК); от 3457 години писана история 3230 са години на войни (само 227 мирни годи) (Х.В.Болдуин); от Края на Втората световна война повече от 350 локални войни (по една на месец); докладите на Комисии на ООН, че "реформите" в бившия соцлагер още през '92г. са грешни и нямат шанс за успех. Всички тези факти не стряскат "управляващите" (и наши, и чужди), които продължават да бълват "велики мисли и мероприятия", покрити с колосално количество дезинформация...

 

 
 

 

ФИЛМИ

 

 

 

Copyright © BGL-Biz.com & Web Design

 
 
 
 


Споделете Вашето мнение тук: